Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dyżury dla Studentów

poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 10.00 - 15.00 
​środa - dzień wewnętrzny
piątek w godzinach 10.00 - 14.00

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia

Szanowni Państwo, w odpowiedzi na liczne Państwa zapytania, udostępniamy przestrzeń do prezentacji przedsięwzięć realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez podmioty inne niż Uniwersytet Jagielloński.

„Nadzieje sportu akademickiego”

Organizator: Polski Komitet Paraolimpijski

Strona WWW

Kontakt: Marzena Kotwica +48 22 824 08 72

Opis: W ramach projektu organizowany jest 11-dniowy obóz sportowy w terminie 05-15.11.2017 r. w Wiśle. W obozie weźmie udział 37 uczestników/czek oraz 9 osób z obsługi (4 trenerów, 1 fizjoterapeuta, 1 psycholog, 3 wolontariuszy). Polski Komitet Paraolimpijski zapewni uczestnikom zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, opiekę kadry merytorycznej projektu, zwrot kosztów transportu (koszt dojazdu zostanie zwrócony do wysokości budżetu) oraz zakup drobnego sprzętu sportowego i akcesoriów specjalistycznych. Warunki uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne znajdują się na naszej stronie internetowej, pod adresem: http://paralympic.org.pl/news/nabor-do-projektu-nadzieja-sportu-akademickiego/

Grupa docelowa: Studenci i doktoranci z niepełnosprawnościami Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie proszone są o przesłanie wypełnionych i własnoręcznie podpisanych załączników nr 1, nr 2 oraz nr 4 (umieszczonych na stronie internetowej Komitetu), kopię aktualnej legitymacji studenckiej lub legitymacji doktoranta, a także aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia równoważnego, na adres Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego z dopiskiem „Nadzieje sportu akademickiego”.

Czas trwania: obóz sportowy w terminie: 05-15.11.2017 r. w Wiśle

„Samostanowienie dorosłych osób z niepełnosprawnością ruchową” – prośba o wypełnienie ankiety

Organizator: Grażyna Aondo - Akaa

Strona WWW

Kontakt: Grażyna Aondo - Akaa 667 142 187

Opis: Jestem pracownikiem Instytutu Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego. Prowadzę badania dotyczące autonomii i niezależności osób z niepełnosprawnością ruchową. Zwracam się z prośbą o wzięcie udziału w badaniach. Mają one formę ankiety. Można ją uzupełnić zdalnie pod podanym wyżej adresem. Jest też możliwe uzupełnienie jej w jakikolwiek inny, dogodny sposób. Czas wypełniania ankiety to ok. 40 minut. Odpowiedzi są anonimowe, posłużą wyłącznie do zbiorczego opracowania naukowego. Serdecznie dziękuję za pomoc i poświęcony czas!

Grupa docelowa: Osoby z wrodzoną niepełnosprawnością ruchową (znaczny stopień) w wieku 18 – 35 lat

Czas trwania: Do 31.01.2018

„Centrum Animacji Kariery Osób Młodych. Program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób niepełnosprawnych z Gminy Miejskiej Kraków i powiatu krakowskiego”

Organizator: Fundacja Sustinae

Strona WWW

Kontakt: Anna Porańska - 692 954 213

Cel przedsięwzięcia:Celem projektu jest wzrost aktywizacji zawodowej i edukacyjnej 25 osób z niepełnosprawnościami w wieku 18-29 rż. zamieszkałych na terenie Krakowa lub w powiecie krakowskim.
Oferowane formy wsparcia:
- Doradztwo zawodowe
- Pośrednictwo pracy
- Poradnictwo grupowe
- Trening zatrudnienia wspieranego
- Szkolenia zawodowe
- Bony szkoleniowe
- Staże zawodowe
- Asystent osoby niepełnosprawnej
- Refundacja kosztów opieki nad osobami zależnymi.
Uczestnicy szkoleń i staży będą mieli zagwarantowane stypendia oraz zwrot kosztów dojazdu.

Grupa docelowa: osoby z niepełnosprawnością w wieku 18-29 r.ż. zamieszkałe w Krakowie lub powiecie krakowskim bierne zawodowo, nie kształcące się i nie uczące się

Czas trwania: Czas trwania projektu: 01.10.2017 – 30.09.2018 r. Rekrutacja: 17.10.2017 - 28.02.2018

3rd Lions World Song Festival for the Blind „Sound from the Hear”

Organizator: Stowarzyszenie Lions Club Kraków Stare Miasto

Strona WWW

Kontakt: Agnieszka Góralczyk - 601 409 281

Opis przedsięwzięcia:Lions World Song Festival for the Blind „Sounds from the Heart” jest skierowany do niewidomych wokalistów z całego świata. W dwóch edycjach (2013 i 2015) uczestniczyło 50 niewidomych wokalistów z 13 krajów. W 3. edycji wystąpią niewidomi wokaliści z 16 krajów: Belgii, Czech, Francji, Gambii, Ghany, Gruzji, Holandii, Islandii, Maroka, Meksyku, Polski, Rumunii, Słowacji, Włoch oraz Goście z Węgier i Litwy. Wszyscy uczestnicy zaśpiewają na koncertach eliminacyjnych w Radiu Kraków w dniach 2 i 3.11. Najlepsi wystąpią na koncercie finałowym w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w dniu 4.11.

Grupa docelowa: Odbiorcami są zarówno niewidomi wokaliści biorący udział w Festiwalu, jak i międzynarodowa i krakowska widownia festiwalowa, w tym młodzież niepełnosprawna ze szczególnym uwzględnieniem szkół w których uczą się osoby niewidome.

Czas trwania: Koncert eliminacyjne odbywają się w dniach 2 i 3 listopada 2017 o g. 18:00 w Radiu Kraków.

Historie osób po wypadku

Organizator: Fundacja Forani

Strona WWW

Kontakt: Paulina Frączek - 508301144

Cel: -Zmiana podejścia do mówienia o wypadku i postaw osób z otoczenia w komunikacji z ofiarami wypadku.
-Pokazanie, że mówienie o wypadku jest potrzebne, aczkolwiek zaniedbane. Wiele osób wypiera traumę wypadku do podświadomości.  
-Zwrócenie uwagi na problem - jak wiele osób nosi w sobie traumę wypadku.
-Zmiana myślenia i spostrzegania osób, które doświadczyły wypadku. Metafora „odmienionej swoją drogę” symbolizuje motywację do zaopiekowania się sobą, poszukania wsparcia psychologicznego, terapeutycznego.  
- Rozmowa po wypadku ma funkcję terapeutyczną, porządkując. Dobranie słów, nazwanie tego co się stało pomaga oswoić się z tematem.

Grupa docelowa: Osoby niepełnosprawne, osoby po wypadku, studenci

Czas trwania: 2 miesiące

„Po drugiej stronie lustra”

Organizator: Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”, Klub Kultury Mydlniki

Strona WWW

Kontakt: Anna Zawadzka

Opis: Zapraszamy na bezpłatne warsztaty taneczne oraz teatralne. Uczestnicy będą mieli okazje poznać podstawy tańca towarzyskiego, a także wziąć udział w warsztatach teatralnych, które zakończą się spektaklem. Grupa taneczna start: 12 września, godzina 14:30. Grupa teatralna start: 16września, godz. 10:00 Zapraszamy do zapisów: mydlniki@dworek.eu, tel. 533 356 008. Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków

Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do osób niewidomych, słabowidzących oraz pełnosprawnych

Czas trwania: Projekt będzie trwał od 12 września do 22 października