Dla kandydatów

Osoby starające się o przyjęcie na studia na UJ zapraszamy do zapoznania się z informacjami dla kandydatów.