Wzory dokumentów do pobrania

Wzory podań:

Podanie o urlop dziekański

ikona doc.doc

.pdf

Podanie o urlop dziekański z prawem do zdawania części kursów

ikona doc.doc

ikona pdf.pdf

Podanie o adaptację procesu studiowania

ikona doc.doc

ikona pdf .pdf

Podanie o organizację zajęć w salach dostępnych architektonicznie

ikona doc.doc

ikona pdf .pdf

Podanie o tłumacza języka migowego
 

ikona doc

 

ikona pdf  .pdf

 

Oświadczenia DON UJ:

ikona doc

 

Zgoda na kontakt z wykładowcami

ikona doc.doc

.pdf

Dokumenty dla dziekana - oświadczenie

ikona doc.doc

.pdf

Nagrywanie wykładowcy - oświadczenie

ikona doc.doc

.pdf

USOS - oświadczenie

 

Inne:

Lista dziekanów ds. dydaktycznych
 
Lista koordynatorów ds. pomocy materialnej
 

ikona doc.doc

 

ikona pdf .pdf

 
 
Lista prowadzących zajęcia dla studentów
 

ikona doc.doc

 
ikona pdf
 
 
 
Lista szczegółowych warunków zaliczeń i egzaminów dla studentów
 
ikona doc
 

ikona pdf  .pdf

 

Ulotka: Bądź bezpieczny w czasie alarmu i ewakuacji

ikonka pdf .pdf