Informacje na temat transportu

dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Krakowie

Studenci niepełnosprawni mają możliwość poruszania się po Krakowie m.in. za pomocą następujących środków transportu:

Firma Radio Taxi „Partner" oferuje osobom niepełnosprawnym przejazdy pojazdami dostosowanymi (na mocy umowy zawartej z Gminą Miejską Kraków). Usługę przewozu warto zamówić z wyprzedzeniem, by uniknąć sytuacji, że z powodu braku dostępności samochodu nie będzie możliwości zrealizowania zlecenia. Osoba chętna do skorzystania z dofinansowanego przewozu samochodem firmy Radio Taxi „Partner" powinna posiadać ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Usługę można zamówić pod numerami telefonu: 196 33, 196 88 lub 800 33 96 33.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie firmy: www.taxi-partner.krakow.pl. (Źródło: www.bip.krakow.pl)

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne oferuje przejazdy tramwajami oraz autobusami dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Na rozkładach jazdy niektóre z linii obsługiwanych przez pojazdy niskopodłogowe zostały oznaczone piktogramem osoba na wózku. Wewnątrz pojazdów znajduje się wydzielona przestrzeń przeznaczona dla osób na wózkach.

Pojazdy dostosowane dla osób niepełnosprawnych kursujące w kierunku Kampusu Uniwersyteckiego:

tramwaje nr 18, 52

autobus nr 194

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie: www.mpk.krakow.pl

(źródło: www.mpk.krakow.pl)