Ogłoszenia

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na liczne Państwa zapytania, udostępniamy przestrzeń do prezentacji przedsięwzięć realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez podmioty inne niż Uniwersytet Jagielloński.

Jednocześnie przypominamy, że Dział ds. Osób Niepełnosprawnych UJ nie pośredniczy w przesyłaniu ofert tego typu bezpośrednio do studentów.

Uprzejmie informujemy, że Dział ds. Osób Niepełnosprawnych nie odpowiada za treść ofert podmiotów zewnętrznych oraz poziom ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Pracownicy DON UJ nie udzielają informacji na temat przedsięwzięć/ projektów oraz poziomu i form ich  dostępności, wszelkie pytania należy kierować do osób kontaktowych, których dane teleadresowe znajdą się w treści danego ogłoszenia.

DON UJ może odmówić publikacji ogłoszenia, a zwłaszcza w przypadku, gdy jego treść narusza obowiązujące prawo lub jest dyskryminująca wobec osób z niepełnosprawnościami.

DON UJ

 

„Po drugiej stronie lustra”

Organizator: Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”, Klub Kultury Mydlniki

Strona WWW

Kontakt: Anna Zawadzka

Opis: Zapraszamy na bezpłatne warsztaty taneczne oraz teatralne. Uczestnicy będą mieli okazje poznać podstawy tańca towarzyskiego, a także wziąć udział w warsztatach teatralnych, które zakończą się spektaklem. Grupa taneczna start: 12 września, godzina 14:30. Grupa teatralna start: 16września, godz. 10:00 Zapraszamy do zapisów: mydlniki@dworek.eu, tel. 533 356 008. Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków

Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do osób niewidomych, słabowidzących oraz pełnosprawnych

Czas trwania: Projekt będzie trwał od 12 września do 22 października