Biuletyn BON UJ

Dział ds. Osób Niepełnosprawnych UJ prowadzi działalność wydawniczą, której rezultatem są Biuletyny BON UJ. Każdy numer biuletynu zawiera interesujące artykuły na tematy związane z nowoczesnym myśleniem o niepełnosprawności, w tym m.in. wskazówki dydaktyczne dla nauczycieli akademickich, doświadczenia zachodnich partnerów w pracy z osobami niepełnosprawnymi, cenną wiedzę o nowoczesnych technologiach wspierających edukację, a także rozmowy z ciekawymi ludźmi koncentrujące się wokół tematyki społecznej.

Publikacja ukazuje się dzięki wsparciu finansowemu Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie".

Wszystkich zainteresowanych, szczególnie osoby związane z sektorem edukacji, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ich treścią.

 

okładki biuletynów

 

 

Aby otrzymywać go w formie tradycyjnej, prosimy o kontakt na adres mailowy:

marta.bylica@uj.edu.pl

Serdecznie zapraszamy do lektury!